Tranh cẩn ốc Phú quý cát tường

Liên Hệ

  • Chất liệu: gỗ Trắc
  • Kích thước: cao 50 cm, rộng 100 cm