Đại tự ĐỨC LƯU QUANG

Liên Hệ

  • Chất liệu: gỗ mật (gụ mật)
  • Kích thước: cao 60 cm, rộng 120 cm, sâu 4.5 cm