Đại Tự cửu huyền Thất tổ

Liên Hệ

  • Kích thước: dài 100 cm , cao 50 cm
  • Chất liệu: gỗ mật (gụ mật)