Bộ 3 tượng tam thánh gỗ

Liên Hệ

Kích thước: cao 50 cm